1100x6201.jpg
Elementy systemu

Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów poszukujących efektywnych i jednocześnie niskonakładowych rozwiązań zaprojektowaliśmy system wentylacji, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwes­torów. Zestaw trzech urządzeń pozwala na stabilną i w pełni kontrolowaną pracę systemu, porównywalną z wentylacją mechaniczną, jednocześnie zachowując prostotę i niewielkie koszty eksploatacji wentylacji grawitacyjnej.

Nasada Turbowent

Nasada Turbowent

Kluczowym elementem systemu jest nasada Turbowent umieszczona na wylocie komina. Obroty nasady powodują wytwarzanie podciśnienia, tym samym wspomagają wywiew zanieczyszczonego powietrza z budynku. Turbowent wprawiany jest w ruch siłą wiatru, jeżeli jednak jest ona niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej wydajności, energooszczędny silnik elektryczny skutecznie zapewnia pożądane obroty.
Regulacja prędkości obrotowej nasady pozwala na dokładne sterowanie przepływem powietrza. Jest to najefektywniejszy sposób na zapewnienie optymalnej wymiany opartej na faktycznej obecności użytkowników w budynku. Zaawansowane wersje sterowania pozwalają na automatyczny wybór trybu pracy nasad, w kilku strefach czasowych w ciągu dnia, czy tygodnia.

Stabiler

Nasada Turbowent

Regulacja ilości wypływającego z pomieszczenia powietrza to zadanie stabilerów, które montowane są na wlocie do przewodów wentylacyjnych, za kratkami. Ich konstrukcja gwarantuje ograniczenie wielkości przepływu do wartości zgodnej z normą. Zapewnia to specjalna przepustnica, która stopniowo przymyka się wraz ze zwiększaniem strumienia przepływającego powietrza wywołanym wzrostem podciśnienia w przewodzie wentylacyjnym.

Nawietrzak

Nasada Turbowent

Doprowadzenie powietrza do budynku odbywa się poprzez nawietrzaki ścienne, zapewniają one możliwość wyboru optymalnej ze względów użytkowych lokalizacji nawiewu, wstępną filtrację powietrza, zapobiegają odwróceniu przepływu, tłumią dźwięki z zewnątrz, wstępnie podgrzewają i odpowiednio rozpraszają napływające powietrze, a nawet ograniczają jego ilość, gdy warunki zewnętrzne generują nadmierne podciśnienie w pomieszczeniu.