Dębica, Dworzec PKP

Wentylację budynku dworca PKP w Dębicy zapewniają nasady Turbowent Hybrydowy Tulipan.

Knurów, Kąpielisko Leśne Zacisze

Instalację wentylacyjną kąpieliska zapewniają nawietrzaki oraz Turbowenty Hybrydowe TU150-H