Knurów, Kąpielisko Leśne Zacisze

Instalację wentylacyjną kąpieliska zapewniają nawietrzaki oraz Turbowenty Hybrydowe TU150-H

Dębica, dom jednorodzinny

wentylację budynku zapewnia system hybrydowy Darco.