Hala produkcyjno-magazynowy Zabrze

Turbowenty hybrydowe zapewniają wentylację hali magazynowo-produkcyjnej PGB-Polska w Zabrzu.

Budynek biurowy Katowice

Wentylację budynku biurowego zapewniają nasady Turbowent Tulipan Hybrydowy.