Hala magazynowa Kokotów

Nasady Turbowent Hybrydowy 500 wykorzystano do zapewnienia wentylacji hali magazynowej w miejscowości Kokotów

Hala produkcyjno-magazynowy Zabrze

Turbowenty hybrydowe zapewniają wentylację hali magazynowo-produkcyjnej PGB-Polska w Zabrzu.