Rzeszów, ul. Widokowa

Wentylację budynku nr 4 zapewniają nasady Turbowent Hybrydowy Plus

Poznań, ul. Hawelańska

Wentylację mieszkań zapewnia system wentylacji hybrydowej Darco.