Szkoła podstawowa Mikołów

Do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie wykorzystano nasady Turbowent Hybrydowy Plus.

Wentylacja hybrydowa Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku

W ramach modernizacji zainstalowano Turbowenty Hybrydowe i nawietrzaki z grzałką. Zdjęcia udostępnione przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.