Budynki wielorodzinne w Nałęczowie

Wentylację mieszkań zapewnia system wentylacji hybrydowej Darco

Budowa budynku wielorodzinnego w Lublinie

Za prawidłowe działanie wentylacji w nowo wybudowanym budynku w Lublinie odpowiadają nasady Turbowent Tulipan