Wentylacja hybrydowa Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku

W ramach modernizacji zainstalowano Turbowenty Hybrydowe i nawietrzaki z grzałką. Zdjęcia udostępnione przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Budynek biuro-mieszkalny Wrocław (Inwestycja Legnicka Street)

Turbowenty Hybrydowe zapewniają wentylację budynku mieszkaniowo – biurowym.